KAZAR - polish KAZAR - english

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszej nowej strony internetowej
pod adresem www.KAZARPOLSKA.pl.

zapraszamy na KazarPolska.pl

Znajdziecie tam Państwo wiele intrygujących nowości, zupełnie nowe grupy produktów oraz aktualny katalog wyrobów.

Atesty i certyfikaty

Produkty oferowane przez Kazar odznaczają się wysoką jakością. Są bezpieczne i spełniają wszelkie wymagania formalno-prawne dopuszczające do użytkowania na terenie Unii Europejskiej.

Atesty i certyfikaty

Szczegółowe informacje o certyfikatach, normach i atestach:

  1. DIN - przyjęte określenie skrótowe standardu (normy) wyznaczonej przez Deutsches Institut für Normung – Niemiecki Instytut Normalizacyjny.
  2.  NF – Znak certyfikujący „AFNOR CERTIFICATION”, przyznawany przez Grupę AFNOR z Francji.
  3. Znak CE –Oznakowanie i warunki stosowania znaku CE zostało określone przez Komisję Europejską. Stosując oznakowanie CE wytwórca lub jego przedstawiciel w UE deklaruje, że dany wyrób jest zgodny z przepisami bezpieczeństwa ustalonymi dyrektywami Komisji Europejskiej.
  4. Norma EN 840 – Europejska norma dot. ruchomych pojemników na odpady. Definiuje wymagania w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia pracownika, wymagania eksploatacji, a także wymagania dot. wymiarów i konstrukcji.
  5. Atest PZH – atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny sporządzony przez Zakład Higieny Komunalnej. Atest potwierdza, że oferowane produkty odpowiadają stawianym wymaganiom higienicznym.